1398/11/27
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن
همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن مراسمی در محل سالن کنفرانس آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه برگزار شد.
1397/09/22
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت
1397/09/17
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
1397/08/04
جلسه با شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
جلسه با شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
1397/07/26
تشکیل جلسه کمیته زیست فناوری دانشگاه
تشکیل جلسه کمیته زیست فناوری دانشگاه
1397/04/11
جلسه هماهنگی با دانشکده بهداشت
جلسه هماهنگی با دانشکده بهداشت
1397/04/05
اولین جلسه هماهنگی با مراکز تحقیقاتی
اولین جلسه هماهنگی با مراکز تحقیقاتی