راههای تماس با آزمایشگاه

تلفن: 33295652-054 داخلی 1701 (مدیریت آزمایشگاه) 

ایمیل: crlzaums@gmail.com و crl@zaums.ac.ir 

وب سایت: crl.zaums.ac.ir 

آدرس پستی: زاهدان، بزرگراه خلیج فارس، بلوار سلامت، بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)، آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه، کد پستی: 9816743111 

 


در باره ما

محتوای مرتبط