ساعت کاری آزمایشگاه

ساعت کاری آزمایشگاه جامع و مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت صبح تا دو بعد از ظهر و روزهای پنج شنبه از ساعت هفت صبح تا یک بعدازظهر می باشد. 


در باره ما

محتوای مرتبط