آزمایشگاه جذب اتمی

 

دستگاه جذب اتمی در دانشکده بهداشت دانشگاه مستقر بوده و امکان استفاده از آن برای محققین دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس تفاهم نامه بین آزمایشگاه جامع تحقیقات و دانشکده بهداشت امکان پذیر می باشد. علاقمندان می توانند درخواست خود را در این زمینه به آدرس crlzaums@gmail.com ارسال نمایند. 


آزمایشگاه های اقماری

محتوای مرتبط