آزمایشگاه توالی یاب

دستگاه توالی یاب

دستگاه sequencer ساخت شرکت ABI کشور امریکا، با روش توالی یابی سنگر، در حال حاضر پرکاربردترین روش مستقیم مولکولی برای تعیین جهش هایبیمارزای ژنتیکی می باشد. 

این روش می تواند تغییر، حذف و اضافه شدن یک یا چند نوکلئوتید را مشخص می کندبا کمک این روش می توان جهش هایعامل بیماری های ژنتیکی مختلف را در ژن های مرتبط، در افراد مبتلا و ناقل شناسایی نمود که می تواند مقدمه ای برای تشخیص پیش از تولد و تعیینفراوانی ناقلین باشد. این دستگاه ظرفیت خوانش 96 نمونه در طول دو ساعت را دارد.

چه کسانی می توانند استفاده کنند؟

کلیه پژوهشگران و محققان علاقمند در زمینه توالی یابی ژن ها در کلیه موجودات زنده

 کلیه بیماران با تشخیص ژنتیکی بخصوص بیماران تالاسمی بخش PND

مزایا:

 تشخیص دقیق و سریع با دقت به مراتب هزار برابر بالاتر از تمامی روش های موجود در بخش تشخیص

با توجه صحت بالای داده های سکانس، هزینه تکرار آزمایشات اضافی مانند  ARMS را صرفه جویی می کند.

امکان توالی یابی تمامی توالی های موجودات زنده را دارا می باشد. 

 

 

برای درخواست تعیین توالی، لطفا فرم زیر را تکمیل و به آدرس crlzaums@gmail.com ارسال نمائید. 

قبل از ارسال نمونه، لطفا فایل شرایط نمونه را مطالعه و مطابق آن اقدام نمائید.


   دانلود : شرایط نمونه.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود : Sequencing-Request-Form.xlsx           حجم فایل 43 KB

آزمایشگاه های اقماری

محتوای مرتبط