آزمایشگاه فلوسیتومتری

فلوسايتومتري Flow cytometry

نام دستگاه    فلوسیتومتری
نام لاتین دستگاه   Flow cytometry
کشور سازنده المان 
شرکت سازنده دستگاه Partec PAS


فلوسيتومتري روش دستگاهي بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسايي ذرات (سلول ها) و ارزيابي خصوصيات آنها به كارمي رود .براي تشخيص بيماري ها، تعيين پيش آگهي وهم براي ارزيابي درمان بدخيمي ها كاربرد دارد.

کاربرد دستگاه  : روش فلوسایتومتری به کمک منابع نوری لیز می تواند وجود یا عدم وجود مولکولهای مختلف را در سطح یا داخل سلولهای نشاندار شده با مواد فلورسانس با سرعت بسیار بالا بررسی نماید. این روش محدود به یک رشته خاص نبوده و امروزه در شاخه های گوناگون تحقیقاتی علوم پایه پزشکی از جمله ایمونولوژی، هماتولوژی، باکتری شناسی، سلولی مولکولی، ژنتیک، بافت شناسی، پزشکی مولکولی و غیره کاربرد دارد. بعلاوه، این روش در حوزه های متنوع تشخیص پزشکی از جمله تشخیص سرطان های خون، آلرژی، مشکلات ناباروری، بیماری های نقص ایمنی و بسیاری ناهنجاری های دیگر به عنوان یکی از روش های اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

اهداف آزمایشگاه:

  •  مطالعه و بررسی عملکرد سیستم ایمنی  ( ایمنوفنوتایپنیگ و بررسی مارکرهای سطحی سیستم ایمنی )
  •  مطالعه ساختار و عملکرد بیولوژیک سلول و مولکولهای زیستی
  •  تشخیص لوسمی و اختلالات هماتولوژیک
  •  تشخیص سرطان و بررسی عملکرد داروهای ضدسرطان

آزمایشگاه های اقماری

محتوای مرتبط