نحوه درخواست خدمت

محققیقن محترم برای درخواست انجام تعیین توالی نمونه ها لطفا فرم لینک زیر را تکمیل و به آدرس crlzaums@gmail.com بفرستید. 

 


   دانلود : Sequencing-Request-Form.xlsx           حجم فایل 43 KB

خدمات آزمایشگاهی

محتوای مرتبط