قوانین و آیین نامه ها

"دستورالعمل و تعهدنامه آموزش مقررات و رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه"

·        استفاده از روپوش براي ورود به آزمايشگاه الزامي است و دانشجو بدون روپوش حق ورود به آزمايشگاه را ندارد.

·        چشمهای خود را با استفاده از عینك ايمني مواظبت نمائید. كساني كه عینك طبي استفاده ميكنند بايد عینك ايمني را روی آن بپوشند.

·        استفاده از کفشهای تابستانی و دمپائی در آزمایشگاه اکیدا ممنوع میباشد( از کفشهایی استفاده كنید كه انگشتان را کاملا بپوشاند).

·        خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن در آزمایشگاه اکیدا ممنوع میباشد.  

·        نظم و انضباط را در آزمايشگاه رعايت نموده و از شوخي اكیدا پرهیز كنید.  

·        محل کپسولهای آتشنشانی، جعبه کمکهای اولیه، دوش و چشم شوی اضطراري و ديگر تجهیزات ايمني را بخاطر بسپاريد و از نحوه كار با آنها مطلع باشید.

·        درصورت ريختن مواد بر روي صورت يا چشم خود با حفظ خونسردي به مدت ١٥ دقیقه آنرا بوسیله

·        چشمشوي ايمني شستشو داده و يا زير دوش اضطراري بگیريد.

·        در صورتیکه مواد شیمیایی روی میز آزمایشگاه ریخته شود آنرا سریع پاک نموده و با آب تمیز نمائید.  اسیدهای قوی را با سديم بیكربنات و بازهای قوي را با استیک اسید خنثي نموده و بعد تمیز نمائید.

·        در هنگام انجام آزمايش در آزمايشگاه، حتما درب خروجي آزمایشگاه را باز بگذاريد تا در صورت بروز هرگونه حادثه پیشبینی نشده بتوانید سريعا از آن خارج شويد.

·        براي واکنشهایی که گازهای سمی تولید میکنند، همیشه از هود استفاده کنید.  

·        پسماندهای  حاصل از آزمایش باید به روش صحیح دفع شوند( به عنوان مثال وسایل تیز و برنده آلوده در Safety box های موجود در آزمایشگاه دفع شوند.  

·        پس از پايانكار، میز و وسايل را تمیز نموده و آنها  را در جاي خود قرار دهید و سپس دست های خود را با آب و صابون بشوئید.

·        حتما در پايان هر جلسه كار در آزمايشگاه دست های خود را با آب و صابون بشویید.  

·        قبل از ترك آزمايشگاه بايد مطمئن شويد که شیر گاز و آب کاملا بسته باشد و تمام لوازم استفاده شده بجاي اصلي خود برگشت داده شده است.

       اينجانب ..................... به شماره دانشجويي ........................،كلیه مفاد دستورالعمل مقررات ايمني در آزمايشگاه را مطالعه نموده و تعهد مينمايم اين اصول را در آزمايشگاه رعايت نمایم. در غیر اينصورت مسئولیت هرگونه اتفاق ناشي از عدم رعايت اصول ايمني را ميپذيرم.

 


معرفی آزمایشگاه

محتوای مرتبط