رویدادهالینک شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات زاهدان
لینک شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات زاهدان
 ٠٩:٥٦ - 1400/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای راهبردی آزمایشگاه جامع
برگزاری جلسه شورای راهبردی آزمایشگاه جامع
اولین جلسه شورای کمیته راهبردی آزمایشگاه جامع دوشنبه 19/9/97 در محل سالن کنفرانس ازمایشگاه برگزار گردید.
 ٢٣:٥١ - 1397/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
با همکاری شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی تهران، مرکز مطالعات بیواکی والانسی راه اندازی گردید.
 ٢٣:٥٠ - 1397/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روز دوشنبه مورخ 30/7/97 آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه مورد بازدید قرار گرفت.
 ١٦:٠٠ - 1397/08/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران
روز یکشنبه مورخ 29/7/97 بازدیدی از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط معاونت تحقیقات دانشگاه، رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه و رئیس مرکز رشد دانشگاه بعمل آمد.
 ١٥:٤٧ - 1397/08/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>


خدمات الکترونیک

اخبار جدید

انجام طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی توسط آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خدمات اعنباری و طرح تخفیف خدمات در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
لینک شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات زاهدان
عضویت فعال آزمایشگاه جامع تحقیقات در شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی (labsnet)
برگزاری جلسه انتخاب مدیر داخلی آزمایشگاه جامع
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن
برگزاری علمی فنی-آزمایشگاهی جهت تدوین پروتکل های اجرایی در آزمایشگاه جامع تحقیقات
راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی کرونا
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت
برگزاری جلسه شورای راهبردی آزمایشگاه جامع
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
جلسه با شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری جلسه هماهنگی آزمایشگاههای جامع در معاونت تحقیقات وزارت
تشکیل جلسه کمیته زیست فناوری دانشگاه
تعیین و معرفی اعضای شورای راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات
برگزاری جلسه انتخابات مدیران مراکز تحقیقاتی

محتوای مرتبط