اخبار جدیدانجام طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی توسط آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
با عضویت فعال آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه انجام طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی درآزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فرآهم شده است.
 ١٨:٠٩ - 1401/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
انجام طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی توسط آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
با عضویت فعال آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه انجام طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی درآزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فرآهم شده است.
 ١٨:٠٣ - 1401/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
خدمات اعنباری و طرح تخفیف خدمات در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
خدمات اعنباری و طرح تخفیف خدمات در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
 ٠٨:٢٩ - 1401/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:١٧ - 1400/12/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥٤ - 1400/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>


خدمات الکترونیک

اخبار جدید

انجام طرح های تحقیقاتی ملی و بین المللی توسط آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خدمات اعنباری و طرح تخفیف خدمات در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
لینک شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات زاهدان
عضویت فعال آزمایشگاه جامع تحقیقات در شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی (labsnet)
برگزاری جلسه انتخاب مدیر داخلی آزمایشگاه جامع
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن
برگزاری علمی فنی-آزمایشگاهی جهت تدوین پروتکل های اجرایی در آزمایشگاه جامع تحقیقات
راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی کرونا
برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت
برگزاری جلسه شورای راهبردی آزمایشگاه جامع
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
راه اندازی مرکز مطالعات بیواکی والانسی
جلسه با شرکت تحقیقاتی بیوفارماسی پارس
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بازدید از آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری جلسه هماهنگی آزمایشگاههای جامع در معاونت تحقیقات وزارت
تشکیل جلسه کمیته زیست فناوری دانشگاه
تعیین و معرفی اعضای شورای راهبردی آزمایشگاه جامع تحقیقات
برگزاری جلسه انتخابات مدیران مراکز تحقیقاتی

محتوای مرتبط